Strona główna » Ubezpieczenie firm

Ubezpieczenie firmy Gdynia

Wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Walka z konkurencją. Nieustanne dążenie do realizacji planów biznesowych. To tylko niektóre wyzwania, z którymi na co dzień zmagają się przedsiębiorcy. Nie ma potrzeby, abyś dokładał sobie dodatkowych zmartwień. Wybierz ubezpieczenie firmy i poczuj się bezpiecznie. Chroń majątek przedsiębiorstwa z indywidualnie dobraną polisą.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia firmy?

Znajdziemy Ci nie tylko najlepsze ubezpieczenie na życie w Gdyni, ale i polisę, która ochroni Twoje przedsiębiorstwo. W podstawowym wariancie możesz liczyć na zabezpieczenie składników majątku firmy przed licznymi okolicznościami o charakterze losowym (np. pożar, kradzież). Takie ubezpieczenie OC może obejmować również inne zdarzenia, jak np.:

  • utracone korzyści,
  • straty wygenerowane przestojem lub innymi czynnikami,
  • koszty związane z postępowaniem sądowym,
  • roszczenia niezadowolonych konsumentów,
  • szkody osób trzecich spowodowane błędami przedsiębiorcy.

Zakres ochrony zależy od wybranej polisy. Powinien być on dostosowany do specyfiki danej działalności gospodarczej oraz potrzeb przedsiębiorcy. Pragniemy zaznaczyć, że niektóre branże potrzebują szczególnej ochrony. Mowa tu np. o OC przewoźnika drogowego. Przykładów jest jednak o wiele więcej. Takie polisy muszą posiadać nieco inny zakres i charakter ochrony, aby w razie wystąpienia niepożądanych okoliczności okazały się przydatne.

Zachęcamy do kontaktu – wspólnie zadbamy o Twoją firmę! Przeanalizujemy Twoje wymagania, a także rodzaj wykonywanej działalności, aby przedstawić Ci trafną ofertę.

ubezpieczenia