ubezpieczenie samochodu

Likwidacja szkody z OC sprawcy – najważniejsze informacje

Likwidacja szkody z OC sprawcy to proces, który może wydawać się skomplikowany, zwłaszcza dla osób, które po raz pierwszy mają do czynienia z tego rodzaju sytuacją. Warto jednak zdobyć niezbędną wiedzę na ten temat, aby móc sprawnie i szybko uzyskać odszkodowanie za wypadek lub kolizję drogową.

Obowiązek zgłoszenia szkody

Po zaistniałym zdarzeniu drogowym, w którym ponieśliśmy straty materialne lub doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. W Polsce obowiązuje ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna), które pokrywa koszty związane ze szkodami wyrządzonymi innym uczestnikom ruchu drogowego – nasza kancelaria oferuje ubezpieczenia OC w Gdyni. Zgłoszenie szkody powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia. Warto również zgromadzić wszelkie dowody, takie jak zdjęcia uszkodzonego pojazdu czy oświadczenia świadków, które mogą być pomocne podczas likwidacji szkody.

Ocena szkody i wycena naprawy

Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek przeprowadzić ocenę uszkodzeń pojazdu oraz wycenić koszty naprawy. W tym celu może skierować poszkodowanego do autoryzowanego serwisu lub warsztatu samochodowego, który wykona wycenę naprawy. Warto pamiętać, że poszkodowany ma prawo do wyboru warsztatu, w którym chce przeprowadzić naprawę. Jeśli ubezpieczyciel nie zgadza się z przedstawioną wyceną, może powołać własnego rzeczoznawcę majątkowego, który dokona niezależnej oceny szkody. Poszkodowany również ma prawo do skorzystania z usług rzeczoznawcy na własny koszt.

Wypłata odszkodowania

Gdy ubezpieczyciel uzna roszczenie poszkodowanego, przystąpi do wypłaty odszkodowania. W Polsce obowiązuje termin 30 dni od dnia zgłoszenia szkody na wypłatę świadczenia. Jeśli jednak ubezpieczyciel potrzebuje dodatkowego czasu na ustalenie okoliczności zdarzenia lub wysokości odszkodowania, może przedłużyć ten termin do 60 dni.