ubezpieczenie samochodu

Co obejmuje ubezpieczenie Autocasco?

Ubezpieczenie Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które można zawrzeć w celu zabezpieczenia pojazdu przed różnorodnymi uszkodzeniami, również tymi spowodowanymi przez samodzielne działanie ubezpieczonego. To dodatkowa ochrona dla właściciela pojazdu, która uzupełnia obowiązkowe ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna).

Zakres ochrony ubezpieczenia Autocasco

Oferujemy ubezpieczenia AC w Gdyni o szerokim zakresie ochrony, który obejmuje między innymi następujące elementy i sytuacje:

Kolizje i wypadki komunikacyjne

Ubezpieczyciel pokrywa koszt naprawy lub wymiany uszkodzonych części samochodu  w wyniku kolizji bądź wypadku drogowego. Dotyczy to zarówno sytuacji, kiedy do zdarzenia doszło z winy ubezpieczonego, jak i wtedy, gdy sprawca pozostał nieznany lub nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC.

Kradzież pojazdu lub jego części

W przypadku kradzieży całego pojazdu ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie równe wartości auta ustalonej na dzień przed kradzieżą. Jeśli natomiast zostaną skradzione wybrane elementy auta, pokrywane są koszty ich naprawy lub wymiany.

Szkody powodowane przez działanie sił natury

Autocasco chroni samochód także przed szkodami wynikającymi z czynników naturalnych, takich jak grad, burza, huragan czy powódź. Ubezpieczyciel pokrywa koszt naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku działania tych sił.

Akty wandalizmu

Ubezpieczenie Autocasco obejmuje również ochronę przed aktami wandalizmu, które mogą spowodować uszkodzenia pojazdu. Jeśli samochód zostanie celowo zniszczony bądź uszkodzony przez osoby trzecie, właściciel otrzyma odszkodowanie na naprawę auta.

Szkody powstałe podczas transportu

Gdy samochód ulegnie uszkodzeniu podczas transportu (np. na promie, lawecie czy pociągu), koszty naprawy lub wymiany części zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

Wybór odpowiedniej oferty

Przed wyborem konkretnej oferty ubezpieczenia Autocasco warto porównać propozycje różnych ubezpieczycieli oraz zestawić zakres ochrony i kosztów związanych z polisą. Niektórzy ubezpieczyciele oferują dodatkowe opcje, takie jak pakiet assistance, ochrona szkód powstałych na parkingu czy możliwość wynajmu pojazdu zastępczego